20190330_131305.jpg
20190330_103448.jpg
20190330_125840.jpg
20190330_151948.jpg
20190330_114032.jpg
20190330_104735.jpg

REGULAMIN

Organizator: Agencja Artystyczna "Sebi" Sebastian Białobrzeski

Termin : 22 -23 maja 2021

Miejsce : Dedykowany kanał YOUTUBE --> 

Warunki uczestnictwa :

Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wg załączonego wzoru oraz nagrania z zarejestrowaną prezentacją w formacie mp4 lub MOV  drogą elektroniczną na adres: bialobrzeski.springdance@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 ( sobota ). Po przesłaniu karty zgłoszenia organizator napisze zwrotnego maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Wszyscy zgłoszeni i przyjęci na festiwal tancerze zostaną wpisani na listę startową dostępną na stronie festiwalu w okienku --> ZGŁOSZENI TANCERZE.

Nagrania należy wysyłać przez strony transferowe :

WeTransfer

- megawrzuta.pl

- google drive

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów, solistów lub duetów w danej kategorii tanecznej i wiekowej niektóre kategorie mogą być zamykane przed regulaminowym terminem zamknięcia wszystkich zgłoszeń. 

o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

Opłaty startowe :

- solo - 40 zł za każdą prezentację

- duet - 60 zł za każdą prezentację

- mini formacja ( 3 - 7 tancerzy ) - 150 zł za każdą prezentację

- formacja ( od 8 tancerzy ) - 250 zł za każdą prezentację

Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na festiwal w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021 roku na nr konta:

AGENCJA ARTYSTYCZNA SEBI SEBASTIAN BIAŁOBRZESKI

Bank Millennium nr konta:  43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

  • faktury za wniesione wpisowe będą wysyłane tylko tym instytucjom delegującym, które zaznaczą taką opcję w karcie zgłoszenia i przekażą organizatorowi wymagane dane do wystawienia faktury.

  • brak zaksięgowanej wpłaty na koncie organizatora w wyznaczonym terminie ( 17 maja 2021 ) skutkować będzie skreśleniem solisty duetu, mini-formacji lub formacji z listy uczestników.

Karta zgłoszenia:

W przypadku chęci otrzymania faktury należy w karcie zgłoszenia podać koniecznie dane do faktury.

Jeżeli faktura jest niepotrzebna, pozostawiamy puste miejsce przy danych do faktury.

Na jednej karcie zgłoszenia ( SOLO - DUETY ) można podać wielokrotność solistów i duetów.

Na jednej karcie zgłoszenia ( FORMACJE - MINI FORMACJE ) można podać kilka mini lub formacji przyporządkowując każdą z nich do danej kategorii tanecznej i wiekowej.

Konieczne jest podanie w karcie zgłoszenia adresu do wysyłki nagród z danymi odbiorcy oraz numeru telefonu do kontaktu. 

Konieczne jest także podanie nazwy MIASTA - MIEJSCOWOŚCI, którą reprezentują zgłoszeni tancerze.

Kategorie wiekowe:

- do 8 lat ( rocznik 2013 i młodsi )

- 9-11 lat ( rocznik 2012 - 2010 )

- 12-15 lat ( rocznik 2006 - 2009 )

- 16+ lat ( rocznik 2005 i starsi )

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W przypadku duetu decyduje rok urodzenia starszego z uczestników.

W mini formacjach i formacjach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 70% składu formacji lub mini formacji.

Kategorie taneczne:

1. PAI - PERFORMING ART IMPROVISATIONS

   solo - do 8 lat, 9-11 lat ,12-15 lat, 16+ lat  - muzyka organizatora.

( improwizacja do muzyki organizatora w oparciu o techniki tańca jazzowego, klasycznego lub modern )

PAI muzyka organizatora SOLO do 8 lat  

      ODTWARZACZ

PAI muzyka organizatora SOLO 9-11 lat   

      ODTWARZACZ

PAI muzyka organizatora SOLO 12-15 lat 

      ODTWARZACZ

PAI muzyka organizatora SOLO 16+ lat    

      ODTWARZACZ

MUZYKA DO POBRANIA - LINK:

2. FREESTYLE 30+ 

   mini formacje / formacje - muzyka własna - czas do 4:00 ( technika dowolna )

3. TANIEC KLASYCZNY

   solo - do 8 lat, 9-11 lat ,12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:30

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:30

4. TANIEC WSPÓŁCZESNY

   solo - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:30

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:30

   ( modern, contemporary )

5. TANIEC JAZZOWY

   solo - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:30

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:30

6. INNE FORMY

   solo - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:30

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:30

 ( pozostałe formy taneczne i ruchowe nie ujęte w regulaminie ) np:

 - cheerleaderki, mażoretki, taniec towarzyski, taniec z przyborem, inscenizacja, miniatura taneczna, bboying, akro dance, shuffle dance, dancehall, taniec ludowy, taniec hisytoryczny i.t.d.

7. SHOW DANCE 

    mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 3:30

    formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 4:30

    ( inscenizacja taneczna - choreografia z tematem, dozwolony rekwizyt )

8. HIP HOP

   solo - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:00

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 1:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

9. DISCO

   solo - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:00

   duety - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 1:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

Sprawy Organizacyjne:

• Organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

• Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie tancerzy we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej.

• Szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 2 dni przed imprezą.

• Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń.

• W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.

Ocena i nagrody:

Oceny SOLISTÓW, DUETÓW, MINI FORMACJI i FORMACJI dokona JURY powołane przez organizatora.

Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:

- ZA ZAJĘCIE -  I, II, III miejsca dla SOLISTÓW i DUETÓW -  MEDALE, DYPLOMY.

- ZA ZAJĘCIE - I, II, III miejsca dla MINI FORMACJI i FORMACJI - PUCHARY, DYPLOMY. 

 GRAND PRIX - dla najlepszej mini formacji lub formacji.

 GRAND PRIX - dla najlepszego solisty.

 OSOBOWOŚĆ TANECZNA - nagrody specjalne sponsorów.

  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Sprawy techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki pliku video : 

PLIK mp4

MOV

Pliki z filmami powinny być skompresowane max do 600 MG i nagrywane w pozycji poziomej telefonu.

Nagranie w ustawieniu pionowym telefonu może podczas transmisji zdeformować postać na filmie.

Biuro organizacyjne: 

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: bialobrzeski.springdance@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski  +48/ 502-770-000

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU W FORMIE VIDEO W CELACH PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach systemu ONLINE  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: bialobrzeski.springdance@interia.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "BIAŁOBRZESKI SPRING DANCE" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

BialobrzeskiDanceShow

   

20190330_131305.jpg
00:00 / 01:06
00:00 / 01:08
00:00 / 01:00
00:00 / 01:04